• IK Politikası
  • Serafood çalışanlarının özlük haklarını tam ve doğru biçimde kullanmasını sağlar, çalışanlarına dürüst ve adil yaklaşır.
  • Tüm çalışanların bireysel tercihlerine ve seçimlerine saygı gösterir ve tarafsız bir tavır sergiler.
  • Tüm çalışanlarına karşı yasal yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirir.
  • Yasaların yetersiz kaldığı durumlarda, iş etiği kuralları çerçevesinde çalışanların hakkını gözetir.
  • İşe alma, terfi ve atamalarda göreve uygunluk kriterini dikkate alır;çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratır.
  • Çalışanlara ait özel ve kişisel bilgiler ile çalışanların özel yaşantılarına müdahale etmez; çalışanlar hakkındaki her türlü bilgiyi saklı tutar ve üçüncü şahıslarla paylaşmaz.
  • Çalışanların performans ve kişisel gelişimini sağlayacak eğitimler düzenler.
  • Şirket içinde, çalışanlara yönelik uygulamalarda ve çalışanlar arasında cinsiyet, yaş, siyasi düşünce, fiziksel engel, etnik köken ve dini inanca yönelik ayırım yapılamaz, kişilere ayrıcalık tanınamaz.
  • Yasaların gerektirdiği düzeyde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını oluşturur.